1 000 m2 utökning av hårdgjord yta

Den senaste tiden har efterfrågan för lagerhållning av skrymmande gods ökat. Med anledning av det har vi hårdgjort ytterligare 1 000 m2 av vår gårdsplan på Åkericentralen i Alingsås. Här [...]