För åtta år sedan började Åkericentralens miljöarbete ta fart och företaget har sedan dess varit miljödiplomerat. Några av de första miljömålen som skrevs var att minska pappers- och elförbrukningen på kontoret och försöka inverka på transportörernas miljöpåverkan.

Allt detta jobbar vi med än idag.  Papper som skrivs ut återanvänds på kontoret innan de hamnar i återvinningstunnan och från och med övergången till e-fakturering år 2014 fram till idag har vi minskat förbrukningen med 60 procent.

Idag har all personal på kontoret genomgått minst en grundläggande miljöutbildning och till våren planerar vi att besöka Framtidsveckan som Alingsås Kommun och Studiefrämjandet anordnar.

Sedan fem år tillbaka har Madelen Caesar arbetat med miljöarbetet på Åkericentralen och skriver varje år en miljöberättelse som skickas till miljörevisor för granskning och utfärdande av nytt diplom.

Är det något du är särskilt nöjd med i 2016 års miljöarbete?

– Ja, sedan den 18 januari har vi kunnat erbjuda våra transportörer men även allmänheten fossilfritt bränsle ur vår tank på Sävelund. Vi har bytt ut den vanliga MK1 dieseln mot HVO som går att köra i alla dieselmotorer men är mycket snällare mot naturen, säger Madelen.

Den HVO som Åkericentralen har i sin tank är fri från palmolja och framställs av slaktavfall och rapsolja. Man kan utan problem blanda HVO med diesel men tankar man bara HVO släpper man ut upp till 90 procent mindre koldioxid.

Vad har bytet av bränsle fått för effekt hos Åkericentralen?

– Vi har vi räknat ut att den HVO vi sålt har gjort att vi gemensamt har minskat tillförseln av koldioxid med 755 ton! Det är kul att man med små medel kan få stora effekter och att vi har kunder som är intresserade av ett miljövänligare alternativ.

Hur ser det fortsatta miljöarbetet ut?

– 2017 kommer vi starta med ett nytt system för skapandet av transportorder samt fakturering. Allt mer kommer skötas digitalt och därmed minskas de manuella transportsedlarna betydligt. Det kommer leda till mindre pappersförbrukning och för kundens del kommer det innebära en snabbare process från bokad transport till färdig faktura. Det tror jag kommer bli uppskattat hos våra kunder!

Att effektivisera arbetet är ett ständigt pågående projekt på Åkericentralen. Det kan handla om att minimera transportsträckor, återvinna material och att hitta smartare lösningar. Vi arbetar med att informera och engagera våra delägare i miljöarbetet. Allt fler kunder ställer krav på miljöfordon och då gäller det att hänga med.

Miljödiplom 2016-2017