Det säger Morgan Falk, Falks Markentreprenad, när han beskriver deras samarbete med Åkericentralen i Alingsås. Ett samarbete som pågått alltsedan slutet av 1980-talet.

Falks Markentreprenad AB, som grundades redan 1965, drivs och ägs idag gemensamt av Morgan Falk och VD:n Tommy Larsson. Företaget omsätter 120 MSEK per år. Tillsammans med ett 40-tal engagerade medarbetare utför de alla typer av markarbeten, rörläggning, grundläggning, grov- och finplanering och olika infrastrukturprojekt. Tillsammans med deras kunder, som i huvudsak är kommuner och företag inom regionen, projekterar de fram ritningar med den senaste digitala AR och drönartekniken. Projekten genomförs alltid med hållbarhet i fokus.

Koncernen innefattar även systerbolaget Tumbergs Grus och fastighetsbolag som bedriver fastighetsutveckling samt uthyrning av industrilokaler.

Falks Markentreprenad har ett långvarigt och väl fungerande samarbete med Åkericentralen i Alingsås – och det i lite korsvisa sammanhang.

– Åkericentralen köper material av oss via Tumbergs Grus och vi köper transporter av dem till olika projekt, säger Morgan och fortsätter:

– Vi har en bra dialog som är öppen och ärlig och som gynnar båda parter. Vi har inga avtal oss emellan utan ett handslag är ett handslag och då gäller det. Kanske lite av den gamla skolan, med det funkar för oss båda, tillägger Morgan och skrattar.

Även om marknaden spår en viss avmattning, så ser varken Morgan eller Tommy någon dramatik i det.

– Konjunkturen har pekat uppåt i många år och ibland kan det vara sunt att det planar ut en aning, för att vi inte ska ta oss vatten över huvudet. Vi har fortsatt mycket att göra och ser bara positivt på framtiden, varför vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Åkericentralen, avslutar en nöjd Morgan Falk.