Tomas Eklöf (Ordförande Åkericentralen), Madelen Caesar (Operativ chef Åkericentralen), Lars Kalmo (VD Åkericentralen), Simon Waern (Kommunalråd Alingsås kommun), Tomas Eneroth (Infrastrukturminister), Gustaf Melin (Gustaf Melins Åkeri), Klas Åsberg (K Åsberg Åkeri) samt Camilla Stensson (Vice ordförande i Miljöskyddsnämnden).

I början av augusti fick vi på Åkericentralen i Alingsås besök av Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Hans syfte med besöket var att träffa företrädare för transportbranschen och ta del av deras tankar och åsikter. Ett mycket trevligt och givande besök.

Vid mötet diskuterades de satsningar som görs i form av utbyggnad av E20 från Alingsås och norrut – satsningar som både skapar jobb och ökar trafiksäkerheten – men det kom även upp önskningar om fortsatt underhåll av vägnätet. Transportbranschen efterfrågar en långsiktig plan för att få veta vilka typer av fordon och bränsle, som man skall satsa på för att vara delaktiga i klimatomställningen. Där trodde Tomas Eneroth på elektrifieringen samt vätgas som en lagringsbar energi. Han vill också att vi blir mer självförsörjande av energi som en följd av kriget i Ukraina. Tomas Eneroth sa att ”det finns ingen fri frakt”, utan vill att man skall vänja sig vid tanken att det kostar för att få en schysst transport.

Samtalen handlade också om tillväxten i branschen i form av chaufförer och maskinister. Lars Kalmo, Åkericentralens VD, framförde sina tankar om vikten av att höja yrkesstatusen för chaufförer. På den punkten höll Eneroth med, och han såg ett ökat tryck bland ungdomar att söka till transportutbildningar bland annat genom Sveriges Åkeriföretags serie ”Svenska Truckers”. Gruppen var också enig om att en ökning av antalet utbildningsplatser för just chaufförer behövs. Likaså finns det ett önskemål från branschen att erbjuda utbildning med inriktning mot anläggningstransporter och inte bara fokus på godstransporter.

Sammantaget ett mycket trevligt och givande besök, där ministern var införstådd med vilka utmaningar transportbranschen står inför.