Swedish Hydro Solutions i verkligheten. Här med en etablering för vattenrening i Solna.

Swedish Hydro Solutions AB är ett Alingsåsbaserat företag som har som ambition att på sikt bli Europas ledande leverantör av produkter och tjänster inom vattenrening. Idag innehar man den ledande positionen i Sverige – men sakta men säkert flyttar man fram sina positioner…

– Swedish Hydro Solutions är en kunskapsbärare inom vattenrening samt långsiktigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart förändringsarbete, säger företagets VD Leo de Meere.

– Vi har som mål att förändra vattenreningsbranschen i Sverige och göra den hållbar. En av våra metoder är förstås våra vattenreningslösningar och de konsulttjänster vi säljer, men vi hoppas genom vårt arbete påverka politiker och beslutsfattare att ta ett större ansvar så att vi äntligen kan börja uppfylla EU:s Vattendirektiv.

Enligt Leo ökar behoven av hållbara vattenlösningar konstant. De traditionella metoderna för vattenrening följer inte alltid kraven, vilket gör att det kan bli en stor belastning för miljön. Just här kommer Swedish Hydro Solutions in i bilden med sin revolutionerande teknik. En teknik som bygger på att erbjuda företag tillgång till förstklassig vattenrening i stora volymer – och det genom mobila och stationära reningssystem för läns- och dagvatten samt processvatten. Man tar sig även an saneringsuppdrag för förorenade områden.

Reningstekniken passar bland annat bygg- och anläggningsprojekt, berg- och grustäkter, industriellt dag- och processvatten, vägar och tunnelarbeten, avfallshanteringsanläggningar, gruvindustri, stadsutvecklingsprojekt, samt hamnar, flygplatser och logistikanläggningar.

Bland kunderna står bland andra NCC, Skanska, Veidekke och Implenia att finna. Och för att förstå digniteten av projekt, som Swedish Hydro Solutions är inblandade i, kan nämnas Västlänken, Förbifart Stockholm, Varbergstunneln och Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana (FUT) i Stockholm med flera. På sikt hoppas man också få medverka vid byggnationen av Norrbotniabanan.

För tillfället sysselsätter företaget drygt 20 personer och man har en årlig omsättning runt 40 miljoner kronor. I Alingsås finns huvudkontoret med produktion och lager samt uppställning av de mobila enheterna, som skräddarsys för respektive projekt. Man har även ett kontor i Stockholm. Uppställningsplatsen hyrs av Åkericentralen Alingsås, som även ombesörjer logistik och transport av de mobila enheterna. Ett samarbete som Leo och kompani är mycket nöjda med, då man har höga krav både på sig själva, sina partners och sina mål.

– Vi arbetar med hållbara lösningar och vår metod är “best practice”. Det vill säga, vi vill förändra hela branschen till det bättre. Och det genom att tillgängliggöra vår teknik, föra miljödebatten och sprida kunskap. Vi möjliggör hållbar förändring, säger Leo de Meere och tar sikte ut i Europa.