Vi kan snart lägga ännu ett gott år till handlingarna. Faktiskt det bästa i företagets historia. Vi skruvade upp vår budget med 10 procent inför 2022 och detta kommer vi att nå. Skälen till det är flera – tur, tajming och tillfälligheter. Man brukar ju säga att tur har man inte, tur förtjänar man, och vi får väl i så fall se det som frukten av ett bra arbete.

Ökade kostnader och inte minst de stigande bränslepriserna har varit årets största utmaning för oss och åkerinäringen.

En annan parameter, värd att nämna, är det fina resultatet vi fick i vår nyligen gjorda kundundersökning. Ett betyg som stärker oss ytterligare i vår ambition att utveckla vår verksamhet och leverera en hög kvalitet på alla plan – tack!

Vad händer då under 2023?

Sveriges Åkeriföretag spår en avmattning inom bygg och anläggning lagom till hösten 2023 och vi börjar redan nu skönja färdigställandet av en rad stora vägprojekt i vårt upptagningsområde. Den nya regeringen har dock utlovat fortsatta infrastrukturella satsningar, så vi håller tummarna. I övrigt gäller det att utveckla de ben vi redan har idag för centralens vidkommande – vi har ju onekligen blivit en form av mångsysslare…

Det känns ändå tryggt att Åkericentralen i Alingsås, genom några goda år, står tryggt med fötterna i myllan och vi lovar att göra vårt bästa för att bidra till ett fortsatt gott samarbete och en god utveckling.

Under jul och nyår har vi öppet som vanligt alla ”svarta” dagar – så välkommen att höra av dig. Avslutningsvis vill jag och mina medarbetare tillönska dig en God Jul & ett Gott Nytt År!

Lars Kalmo, VD Åkericentralen Alingsås