För tillfället pågår en ombyggnad av Skåne Finkost Majonnäs- och senapsfabrik i Partille. För att sköta transporter av schaktmassor finns Åkericentralen med – och det på uppdrag av Göteborgsföretaget Bramark & VA. Ett resultat av tidigare goda erfarenheter.

– Vi fick en go´ känsla för Åkericentralen redan från första jobb tillsammans i Stadsskogen i Alingsås 2011. Då ett projekt i regi av Derome, berättar projektledaren Mikael Rimmerfors.

Därefter har man samarbetat vid byggnationen av en förskola i Stockslycke 2018, vid första etableringen av Götenehus på Ingareds Ängar 2019 och nu vid Götenehus andra pågående etapp på samma ställe.

När så Bramark & VA fick i uppdrag av Bergqvist Bygg att medverka vid anläggandet av en ny fettavskiljningsanläggning för Skåne Finkost Majonnäs- och senapsfabrik i Partille, så var man på jakt efter en lämplig samarbetspartner på transportsidan. Ett antal förfrågningar gjordes och vi valde Åkericentralen.

– Där var man på hugget direkt och uppstarten blev efter semestern.

Ett jobb som mestadels handlar om transport av förorenade schaktmassor.

Byggnationen av den nya anläggningen ska vara klar lagom till årsskiftet och Åkericentralen bistår med dagliga transporter.

Vad är då fördelarna med Åkericentralen?

– Utöver den redan tidigare nämnda ”goa” känslan, som infann sig redan från början, så är de väldigt flexibla, lösningsorienterade, och man kan verkligen lita på dem, säger Mikael.

Bramark & VA grundades redan 1994, men ingår sedan 2020 i Infrea-koncernen. Man är experter på alla slags entreprenader inom mark och anläggning i Göteborgsregionen, så utsikterna för ett fortsatt gott samarbete med Åkericentralen är goda. Just nu ligger dock fokus på att färdigställa den nya anläggningen för fettavskiljning för Skåne Finkosts räkning i Partille.