Nyligen genomförde Åkericentralen en kundundersökning för att, helt ovetenskapligt, ta reda på vad företagets kunder tycker är bra och mindre bra med Åkericentralen. En undersökning som gav ett mycket högt betyg.

– Det är givetvis något vi gläds åt och som dessutom är en bekräftelse på att vi jobbar på ett bra sätt med rätt fokus, säger Lars Kalmo, VD på Åkericentralen.

Undersökningen genomfördes under oktober månad, då ett dussintal kunder intervjuades utifrån ett frågebatteri. På plussidan nämndes att Åkericentralen levererar en mycket bra eller bra kvalitet i stort. Leveranssäkerheten är god och såväl bemötandet som servicen fick ett mycket högt betyg. Åkericentralen upplevs som flexibla, personliga, trygga, ansvarstagande och lösningsorienterade.

Viss förbättringspotential finns, som nu är identifierad och som Åkericenralen kommer att arbeta med för att förändra till det bättre.

Avslutningsvis vill Lars och kompani tacka alla kunder, som bidragit med bra synpunkter i den aktuella kundundersökningen.