Containerbil

Containrar, flak och säckar

Vi på Åkericentralen kan tillhandahålla en rad olika typer av containrar för återvinning och särskilda containrar för asbest samt krokflak för jord och schaktmassor. Lägg därtill våra storsäckar för avfall för en komplett avfallshantering.

Containrar/flak/bingar

Priset varierar beroende på storleken på containrarna samt avståndet till leveransadressen.
Beroende på vad du slänger i containern varierar även tippavgifterna. Kolla in vår sorteringsguide om du är osäker på vad du får slänga i containern. Ring oss gärna för mer information och bokning!

10 kbm, öppen/täckt liftdumper
10 kbm, öppen/täckt liftdumper

10 kbm, öppen/täckt liftdumper
Detta är vår vanligaste container. Den är öppen upptill och du kastar i skräpet ovanifrån. Containern tar inte så stor plats och kan ställas på t.ex. garageuppfarten. Den täckta varianten är i ungefär samma storlek men har luckor istället.

Cirkamått: H 1,7 m –B 2,0 m –L 3,5 m.

12 kbm, krokflak

12 kbm, krokflak
Ett flak som lämpar sig bra för jord- och schaktmassor samt även för tegel- och betongpannor, vilket givetvis går bra även i en mindre container – däremot bör du inte slänga det i en större binge på grund av vikten.

Ca mått: H 0,8 m – B 2,5 m – L 6,0 m.

22-38 kbm, krokbinge
22-38 kbm, krokbinge

22-38 kbm, krokbinge
Våra större bingar är till för exempelvis riktigt stora förrådsrensningar eller byggarbetsplatser. Oftast väljer man en sådan binge för att slänga trä i, då detta är skrymmande. Krokbingarna är öppna upptill och har även dörrar baktill, som man kan öppna för att gå in i containern.

Ca mått: H 1,5-2,5 m – B 2,5 m – L 6,0 m.
Ca mått: H 2,95 m – B 2,5 m – L 6,0 m

Sorteringsguide
Att sortera rätt är inte alltid så lätt. Därför har vi tagit fram en praktisk ”lathund” för att underlätta detta arbete.För att veta hur ni ska sortera kan ni klicka vidare till vår guide här

Containers, flak och säckar är något vi på Åkericentralen i Alingsås kan tillhandahålla er som kund. Avfall för en komplett avfallshantering.

Storsäck för avfall

Våra storsäckar är perfekta att använda, där framkomligheten eller ytan är begränsad och då avfallet i fråga inte fyller en hel container. Säckarna finns i två storlekar, 1 respektive 2 kbm. Köp och ha dem i lager för användning vid behov. Bra för sortering av avfall, vilket gynnar miljön och är bättre för plånboken. Vi erbjuder fast pris med zonindelning.

Enkelt tillvägagångssätt:

  • Köp säck/säckar.
  • Fyll med avfall.
  • Boka hämtning på telefon 0322-159 20 eller via mail: order@akericentralen.com.

Tänk på:

  • Innan säckarna blir för tunga, se till att flytta dem, så att vi når dem från kranbilen, ca 8-10 meter från gatan.
  • Farligt avfall, som vitvaror, elektronik, tryckt virke, däck, ljuskällor, batterier, kemikalier och färg får inte läggas i säcken.
  • Säckarna får inte överfyllas (1 kbm ej över kanten, 2 kbm ska kunna förslutas).
  • Max antal säckar per transport är åtta stycken.

Man kan givetvis också beställa fyllda storsäckar för direktleverans av exempelvis sand, jord, flis – se hela vårt sortiment under rubriken Gården.

Ladda ner och läs mer om Alltrans 2007, Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser.

Kontakta oss gärna för mer information

Namn
Leveransadress
E-post
Telefonnummer
Meddelande