diesel

Diesel/HVO

Vi kan erbjuda både MK1-diesel och 100 procent ren HVO, utan inblandning av fossil diesel.  Den HVO som Åkericentralen köper produceras av Neste Oil i Finland och den är fri från palmolja och framställs av slakteriavfall och rapsolja. Bränslet kan tankas i alla vanliga dieselfordon vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. HVO är i dagsläget även något billigare än den fossila dieseln, då den inte är belagd med samma punktskatter.

HVO kan användas i samtliga fordon/maskiner som idag tankar vanlig diesel och det är heller inga problem att blanda HVO och vanlig diesel i tanken. Vi hoppas att många vill tanka fossilfritt hos oss redan i dag!

Vid ytterligare funderingar om kompatibilitet med ditt fordon, kontakta din fordonstillverkare.

Fakta om HVO
• 100 procent ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är ett nytt förnybart bränsle på marknaden som kan ersätta diesel i dieselmotorer.
• HVO är kemiskt i princip identiskt med fossil diesel.
• HVO framställs av vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats med vätgas i syfte att bli ett drivmedel anpassat för dieselmotorer.
• HVO minskar utsläppet av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.
• HVO har goda köldegenskaper, ner till -34°C.
• HVO är fullt blandbar med vanlig fossil diesel.

Ladda ner och läs mer om Alltrans 2007, Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser.

Kontakta oss gärna för mer information

Namn
Leveransadress
E-post
Telefonnummer
Meddelande