Ett brett utbud av tjänster

Åkericentralen har ett heltäckande utbud av olika tjänster inom anläggning, gods- och budtransporter, kranbilar, containers och flak, entreprenader samt flytt och lagerhotell. Kontakta oss för mer information om du är i behov av några specifika tjänster.

Tjänster – Anläggning – grus, jord och schakt
Tjänster – Bud- och godstransporter

bud

Gods- och budtransporter

Godstransporter
Bilparken innehåller godsbilar i två olika storlekar som kan ta det lilla paket upp till flera pallplatser. Vi har bilar med bakgavellift samt öppningsbar sida. Vi kan även utföra maskin- och truckflyttningar.

Truckar
Vi samarbetar med Alingsås Trucktjänst HB.

Ladda ner och läs mer om Alltrans 2007, Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser.

KRANBIL

Kranbilar

Lastbilar med kran finns i flera storleksklasser upp till 92 tonmeter.

Utrustningsalternativ: jibb, skopa, gripklo, pallgaffel och manskapskorg.

Varför inte utnyttja vårt miljövänliga alternativ där kranen drivs av ett elektriskt hydraulaggregat. Det enda som krävs är 32 Amp. el-anslutning på arbetsplatsen.

Vi kan erbjuda kranbil som är utrustad med gripsåg för säker trädfällning. Vi levererar även flis, grus, sand, jord och täckbark i storsäck.

En nyhet är storsäck för avfall. Ett praktiskt alternativ då utrymmet är begränsat eller då du inte kan fylla en hel container.

Ladda ner och läs mer om Alltrans 2007, Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser.

Tjänster – kranbilar med lyft kapacitet upp till 13,5 ton.
Tjänster – Entreprenader inom anläggning.
Tjänster – inom containers och flak.
Containerbil

Containers, flak och storsäck

Vi kan leverera olika typer av containers i storlek 10-30 kubikmeter för återvinning samt särskilda containers för asbest.

Ladda ner och läs mer om Alltrans 2007, Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser.

Containers
Priset varierar mellan storlekarna på containers samt avståndet till leveransadressen.
Beroende på vad du slänger i varierar även tippavgifterna. Kolla in vår sorteringsguide om du är osäker på vad du får slänga i containern.

Ring oss för mer information och bokning!

10 m3, öppen/täckt liftdumper
Detta är vår vanligaste container och den vi har flest av. Den är öppen upptill och du kastar i skräpet ovanifrån. Den tar inte så stor plats och kan ställas av på t.ex. garageuppfarten. Den täckta varianten är ungefär samma storlek men har luckor istället.

Cirkamått: H 1,7 m B 2,0 m L 3,5 m.

12 m3, krokflak

Ett flak som lämpar sig bra för jord och schaktmassor. Även tegel- och betongpannor kan du slänga i, vilket givetvis går bra även i en mindre container – däremot bör du inte slänga det i en större binge pga vikten.

Ca mått: H 0,8 m B 2,5 m L 6,0 m.

22-30 m3, krokbinge
Våra större bingar är till för exempelvis riktigt stora förrådsrensningar eller byggarbetsplatser. Oftast väljer man en sådan binge för att slänga trä, som tar lite större plats. Dessa är öppna upptill och har även dörrar baktill som man kan öppna för att gå in i containern.

Ca mått: H 1,5-2,5 m B 2,5 m L 6,0 m.

Sorteringsguide
För att veta hur ni ska sortera kan ni klicka vidare till vår guide här

Storsäck för avfall

Perfekt att använda där framkomligheten eller ytan är begränsad och då avfallet i fråga inte fyller en hel container. Säckarna finns i två storlekar, 1 respektive 2 kbm. Köp och ha dem i lager för användning vid behov. Bra för sortering av avfall, vilket gynnar miljön och är bättre för plånboken. Vi erbjuder fast pris med zonindelning.

Enkelt tillvägagångssätt

  • Köp säck/säckar.
  • Fyll med avfall.
  • Boka hämtning på telefon 0322-159 20 eller via mail: order@akericentralen.com.

Tänk på:

  • Innan säckarna blir för tunga, se till att flytta dem så att vi når dem från kranbilen, ca 8-10 meter från gatan.
  • Farligt avfall, som vitvaror, elektronik, tryckt virke, däck, ljuskällor, batterier, kemikalier och färg får inte läggas i säcken.
  • Max antal säckar per transport är åtta stycken.
Vi hjälper dig med flytt och lagring/magasinering

Flytt

Flytt- och lagerhotell

Har ni behov av flytthjälp eller lagring/magasinering? Vi utför flyttning av kontor och bohag (även pianoflytt). Vi kan även hjälpa er med tillfälligt eller permanent lagerutrymme? Vårt lagerhotell om cirka 600 kvm kan hysa de flesta typer av gods.

Box om 8 kubikmeter för möbel- och bohagsförvaring , kr 650:-/mån inkl. faktureringsavgift.

Mått på boxen är 2,2 x 2,0 x 1,9 meter.
Flyttkartonger säljes för 45:-/styck.

Mer information om flytt och magasinering
Ladda ner och läs mer om allmänna bestämmelser för bohags– och kontorsflytt.

Tjänster – HVO/Diesel

diesel

Diesel/HVO

På grund av myndighetsförändringar har vi för tillfället endast diesel med ca 20 % HVO-inblandning i tankstationen, vår ambition är att i framtiden återigen kunna erbjuda våra kunder att tanka 100 % HVO.

Åkericentralen valde 2016 att gå över till det förnybara bränslet HVO istället för den traditionella dieseln i vår tankstation. 100 procent ren HVO, utan inblandning av fossil diesel, är ett relativt nytt bränsle på marknaden. Den HVO som Åkericentralen köper produceras av Neste Oil i Finland, den är fri från palmolja och framställs av slakteriavfall och rapsolja. Bränslet kan tankas i alla vanliga dieselfordon och innebär en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. HVO är i dagsläget även något billigare än den fossila dieseln då den inte är belagd med samma punktskatter.

HVO kan användas på samtliga fordon/maskiner som idag tankar vanlig diesel och det är heller inga problem att blanda HVO och vanlig diesel i tanken. Vi hoppas att många vill tanka fossilfritt hos oss redan i dag!

Vid ytterligare funderingar om kompabilitet med ditt fordon, kontakta din fordonstillverkare.

Fakta om HVO
• 100 procent ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är ett nytt förnybart bränsle på marknaden som kan ersätta diesel i dieselmotorer.
• HVO är kemiskt i princip identisk med fossil diesel.
• HVO framställs av vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats med vätgas i syfte att bli ett drivmedel anpassat för dieselmotorer.
• HVO minskar utsläppet av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.
• HVO har goda köldegenskaper, ner till -34°C.
• HVO är fullt blandbar med vanlig fossil diesel

Material

Gården

Hos oss på Sävelund erbjuder vi material för avhämtning, du tar med dig en släpkärra och så hjälper vi dig med lastningen. Olika sorters grusmaterial, harpad matjord, sand och täckbark finns på plats. Har du inte tillgång till egen kärra går det bra att hyra en av oss.

Hyra av släpkärra, 4 timmar: 100 kr

Du kan även hyra uppställningsplats för din husvagn, husbil eller båt. Vi har parkeringsplatser utomhus på vår gårdsplan. Det finns platser både med och utan el. Området är stängt med grind och kodlås nattetid.

Uppställningsplats Husvagn/Husbil mm.
Pris per säsong, 6 månader (sommar 1/4 – 30/9 alt. vinter 1/10 – 31/3)
Utan el: 1800 kr
Med el: 2100 kr (tillkommer förbrukad el, faktureras kvartalsvis i efterskott)

Pellets
Vi säljer svensk, närproducerad värmepellets från Scandbio. Pris 2600 kr avhämtat/pall.

Tjänster – Gården

Vi erbjuder material för avhämtning med släpkärra (ca 500 l).
Betalsätt: kort, kontant, swish eller faktura.

Priser material ink lastning & moms:
Harpad jord 400 kr
Planteringsjord 500 kr
 Träflis 500 kr
 Täckbark 0-25 mm 500 kr
 Stenmjöl 0-4 mm 400 kr
 Sandlådesand 0-2 mm (bakbar) 500 kr
 Gjutgrus 0-8 mm (dressad) 400 kr
 Flis 2-5 mm (sandningsgrus) 400 kr
 Makadam 4-8 mm 400 kr
 Makadam 8-16 mm 400 kr
 Trädgårdssingel 8-16 mm 500 kr
 Väggrus 0-18 mm 400 kr
 Makadam 16-22 mm 400 kr
Vi levererar även material i storsäck (ca 1 kbm) och kan
också erbjuda storsäck för avfall.

Kontakta oss för ytterligare information och pris.

Användningsområden för olika material.
I denna lista får du tips om vilket material som kan passa för olika ändamål.

Materialsort  Användningsområde
Harpad jord Grönytor, gräsmattor, grundjord vid plantering
Planteringsjord Plantering av träd, buskar, rabatter och utekrukor
Täckbark 0-25 mm Rabatter, buskar & träd. Marktäckning, Skyddstäckning
Leksand, sandlådesand 0-2 mm Sandlådor, fogning av plattor m m.
 Gjutgrus 0-8 mm Gjutning, rörgravar, dressning av gräsmattor, jordförbättring m m.
Ärtsingel/trädgårdssingel 8-16 mm Trädgårdsgångar, infarter, dekoration m m.
Stenmjöl 0-4 mm Rörgravar, platt- & stensättning, fogning av plattor m m.
 Flis 2-5 mm (sandningsgrus) Ytskikt vägar, parkeringsytor, underlag för plattor & murar m m.
Flis (makadam) 4-8 mm Platt- & stensättning, dekoration, halkbekämpning m m.
Makadam 8-16 mm Dränering, hus & grundarbete, parkeringsytor m m.
Makadam 16-22 mm Dränering, grunder m m.