Den senaste tiden har efterfrågan för lagerhållning av skrymmande gods ökat. Med anledning av det har vi hårdgjort ytterligare 1 000 m2 av vår gårdsplan på Åkericentralen i Alingsås.
Här finns möjligheter för omlastningar och lagerhållning av olika typer av gods. Uppvärmt lager på 600 m2 finns sedan tidigare.
Vi lossar och lagerhåller godset här och transporterar sedan ut det on demand till kund. Fördelen för kunden är att transporten kan gå när som från leverantören med vilket ekipage som helst och vi kan anpassa vår transport härifrån. Rätt fordon för rätt uppdrag. En annan fördel är att man kan få hela leveransen på en gång från leverantören hit till oss och att vi sedan köra ut det i omgångar. Ytan möjliggör fler omexningar av gods eller kanske tillfällig uppställning av fordon eller annat.