Nu utökar vi vårt sortiment på gården med en ren biogödsel och en gödslad planteringsjord.

Biogödseln vi säljer är lokalproducerad från kringliggande lantbruk, samt även certifierad enligt SPCR 120.
Gödseln har genomgått en rötningsprocess vilket gör att den har en reducerad doft, är mycket näringsrik och att grödorna har lättare att ta upp näringsämnena i den.
Vår biogödsel förbättrar jordens struktur och tillför ny näring varför den fungerar fint att tillföra årligen.

Vår andra nyhet är vår gödslande planteringsjord som innehåller just biogödsel. Det är en färdig produkt att använda vid nyanläggning av trädgårdsland, rabatter eller i utekrukor.

Dessa produkter går, förutom att köpa och hämta på släpkärra, också utmärkt att beställa för utkörning i storsäck eller som tipplass.