Sedan årsskiftet tillhandahåller Åkericentralen 100 procent HVO i sin tankanläggning på Sävelund. Vi välkomnar alla nya och gamla kunder – företag och privatpersoner – att lösa ett tankkort och börja tanka fossilfritt bränsle hos oss dygnet runt, året runt. Kontakta oss på telefon 0322-15920 eller via e-post info@akericentralen.com för mer information.

100 procent ren HVO, utan inblandning av fossil diesel, är ett nytt bränsle på marknaden. Den HVO som Åkericentralen köper produceras av Neste Oil i Finland. Bränslet är fritt från palmolja och framställs av slakteriavfall och rapsolja. Drivmedlet kan tankas i alla vanliga dieselfordon och innebär en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. HVO är i dagsläget inte dyrare än den traditionella fossila dieseln.

I nuläget uppfyller inte HVO helt den befintliga EU-standarden för diesel. En ny standard som inbegriper det nya bränslet är dock under utarbetning och förväntas bli klar under 2016. Fram till dess skulle biltillverkare kunna ifrågasätta om fordonsgarantin gäller för den som tankar HVO. Detta med tanke på att nuvarande garanti utgår från befintlig bränslestandard. Flera fordonsleverantörer har dock redan godkänt bränslet och sagt att fordonsgarantin gäller. Exempelvis har både Volvo och Scania godkänt bränslet för sina Euro 5- och 6-motorer samt alla Volvos entreprenadmaskiner.

Flera omfattande tester har under lång tid gjorts på bränslet och resultaten har varit entydigt positiva. HVO kan användas på samtliga fordon/maskiner som idag tankar vanlig diesel och det är heller inga problem att blanda HVO och vanlig diesel i tanken.

Vid ytterligare funderingar om kompabiliteten med ditt fordon, kontakta din fordonstillverkare.

 

Fakta om HVO:
• 100 procent ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är ett nytt förnybart bränsle på marknaden som kan ersätta diesel i dieselmotorer.
• HVO är kemiskt i princip identisk med fossil diesel.
• HVO framställs av vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats med vätgas i syfte att bli ett drivmedel anpassat för dieselmotorer.
• HVO minskar utsläppet av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.
• HVO har goda köldegenskaper, ner till -34 grader Celsius.
• HVO är fullt blandbar med vanlig fossil diesel.