Åkericentralen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2008 och har även i år fått ett förnyat diplom för årets miljöarbete.
Madelen Caesar som är miljöansvarig säger att det handlar om att försöka förbättra allt som går; från litet till stort.
– I vårt fall handlar det om allt från att minimera avfall till att våra delägare har effektiva och miljöriktiga fordon.

En utomstående revisor har granskat arbetet som Åkericentralen bedriver och har utifrån de kriterierna som finns bedömt att
verksamheten både är miljömedveten och ständigt arbetar med förbättring.
– Omdömet de gav var att de tycker Åkericentralen har god koll på läget och att vi jobbat på bra under detta år för att nå våra uppsatta mål. Ett fint omdöme tycker jag! Nu fortsätter vi vårt arbete för att bli bättre och hitta nya vägar för att minimera våra avtryck, säger Madelen.