Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete, som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens (YKB) för att få utföra sådana transporter.
För att hålla oss uppdaterade på området har vi på Åkericentralen valt att genomföra en kurs om året – och det på en helgdag för att hålla bilarna rullande på veckorna. Årets kurs, under ledning av Sveriges Åkeriföretag, handlade om lagar och regler och den ägde rum i slutet av februari. Andra kommande kurser är Sparsam körning, Godstransporter, Ergonomi och hälsa samt Trafiksäkerhet och kundfokus.

Mer information finns på Transportstyrelsens och Sveriges Åkeriföretags hemsida om YKB:

https://www.transportstyrelsen.se/yrkesforarkompetens

https://www.akeri.se/sv/utbildning-i-ykb-yrkeskompetensbevis