Mattias Löfman äger och driver Trucktjänst i Alingsås AB sedan 2017, då han köpte verksamheten av Bengt Karlsson. Med sig i boet hade han sedan tidigare en grävmaskin och nyligen förvärvade han även en godslastbil av Bert Sylvén när denne gick i pension. Därmed står Mattias och kompani, med sin bredd i verksamheten, väl rustade inför framtiden.

Mattias har jobbat med entreprenadmaskiner sedan mitten av 1990-talet, då han startade eget. Företaget sysslade då med olika former av entreprenader och lyftuppdrag för i första hand byggbranschen, men även för industrin, kommuner och privatpersoner. Kontakt med Åkericentralen uppstod redan på den tiden – fast då rätt flyktigt. Genom förvärvet av Trucktjänst blev det dock ett närmare samarbete med Åkericentralen genom att han fick ett delägarskap hos Åkericentralen på köpet. Han fick även en teleskoplastare och en hjullastare, som han kunde addera till sin tidigare maskinpark. Under senare tid har han också fått bereda plats åt en godslastbil i sitt garage i sin tämligen nybyggda fastighet på Krangatan.

Numera har företaget en flexibel maskinpark med lastbil, truck, personlift och teleskoptruck och kan därmed utföra en mängd olika uppdrag. Maskinerna kan utrustas med gafflar, skopor, personkorg, kranarmar, betongskopa, högtippande skopa, klämaggregat, snöplogar, sandskopa, vajerspel, upptagande sop med mera. Med andra ord: allt inom last och lossning.

Vilka fördelar ser du med att vara delägare i Åkericentralen?

– Framför allt enkelheten och tryggheten. De sköter bokningarna och jag kan fokusera på att lösa den faktiska uppgiften för kunden och att skapa goda och långsiktiga kundrelationer. Att ingå en i ett större sammanhang ger gemenskap och allt som oftast synergier, säger Mattias innan det är dags att hasta vidare för nya kunduppdrag…