Med Flytt & Transport erhålls kvalitetssäkrade flytt- och transporttjänster. Det utlovar Pelle Borge-Skar, som tillsammans med kollegan Erik Larsson drivit företaget sedan tidigt 2000-tal. En av framgångsfaktorerna är ett nära samarbete med Åkericentralen i Alingsås.

Efter några tuffa år på grund av pandemin är Flytt & Transport nu åter på banan. Inte minst tack vare en nyligen vunnen upphandling gällande mattransporter till förskolor, skolor och äldreboenden i Alingsås kommun.

– Det går inte att sticka under stol med att just den här upphandlingen var viktig för oss, då den står för cirka 60 procent av vår omsättning, säger en glad Pelle Borge-Skar.

Att avtalet sträcker sig över fyra år gör ju inte saken sämre.

Totalt har Flytt & Transport fem mindre transportbilar till sitt förfogande och för tillfället har man tre anställda, men ytterligare en ska rekryteras i närtid. Lägg därtill en massa legotimmar.

Tjänsteutbudet består av allehanda flytt- och transporttjänster för såväl privatpersoner som företag och man verkar inom en radie av cirka fem mil runt om Alingsås.

– Men vi har även gjort avstickare upp till Norrland och ner till Tyskland, även om detta inte tillhör vanligheterna, säger Pelle och skrattar.

Inom just detta område så kan det handla om att flytta ett kontor eller bohag. Man hämtar helt enkelt flyttgodset på en adress och kör det till den nya adressen – snabbt, tryggt och effektivt.

– Vi är på intet sätt den billigaste aktören på marknaden, men vi står för kvalitet i hela ledet, säger Pelle.

Tillsammans med Åkericentralen erbjuder man också de flesta typer av transporter – allt från tungt gods till sådant som ryms i en personbil. Flera gånger i veckan går det dessutom turer till grannkommunerna.

– Vi kan även vara kunderna behjälpliga med tillfälliga eller permanenta lagerutrymmen. Åkericentralen har ett lagerhotell om cirka 600 kvm där man kan hysa de flesta typer av gods. Här kan man hyra sin egen box/container på 8 kubikmeter för bohag, kontorsmöbler med mera, förklarar Pelle.

Just samarbetet med Åkericentralen anser Pelle vara en viktig framgångsfaktor.

– Vi har varit anslutna till Åkericentralen i Alingsås alltsedan vår början och jag ser stora fördelar med samordningen, fakturering och övrig administration vad gäller miljökrav, olika policies och rutiner etc.

En annan viktig komponent är kännedom, tillägger Pelle.

– Både vi och Åkericentralen är kända på marknaden, vilket borgar för trygghet och kvalitet. Det uppskattas av kunderna.