Vi lämnar ett starkt 2021 bakom oss och går nu med raska steg in i 2022 – och det med lättade pandemirestriktioner såsom det ser ut i dagsläget. Vi tror på en fortsatt stark utveckling.

Detta inte minst när man ser till den pågående byggboomen i våra regioner samt färdigställandet av nya E20 förbi Vårgårda. Två områden som kräver goda transporttjänster. Vår närhet till Göteborg gör också att vi ser stor potential i att bredda våra affärer.

Under 2021 intensifierade vi våra satsningar mot privatsidan, vilket gav väldigt god effekt. Här talade pandemin till vår fördel, då många jobbade hemifrån och i lite mindre omfattning, varför man hade tid och kraft att satsa hemmavid. Denna satsning kommer vi att fortsätta även under innevarande år. Vår tanke är att göra en dylik satsning mot företagssidan – inte minst för att lyfta fram vårt breda erbjudande i form av våra kringtjänster. Tänker då på vårt lager, gården, flytt och magasinering, containrar, flak, omlastningar, mellanlagring, uthyrning av maskiner, mindre entreprenader, storsäckar samt allt som vi har att erbjuda. Åkericentralen är med andra ord så mycket mer än bara transporter även om det är kärnverksamheten.

Under året kommer vi att fortsatt jobba med utvecklingen av vår verksamhet. Det avser såväl mjukvaran som hårdvaran. Som bekant är vi trångbodda, varför vi håller ögon och öron öppna för nya möjligheter.

Jag vill också passa på att hälsa Karin Josefsson välkommen i gänget. Hon kommer i mars att ersätta Mats Hjerpe som ny ekonomiansvarig. Det ska bli spännande att se vad Karin kommer att bidra med från sin horisont och med sina erfarenheter från tidigare jobb.

Med detta sagt vill jag tillönska er alla ett gott 2022 och med förhoppningar om att våra vägar kommer att mötas framöver.

 

Lars Kalmo, VD Åkericentralen Alingsås AB