I januari 2021 inleddes arbetet med Förbifart Vårgårda, som är en fyra kilometer lång sträcka mellan Doggy och Rasta. Som generalentreprenör står Mark- & Energibyggarna, som för tillfället är Västsveriges mest snabbväxande anläggningsentreprenör. Med på ett hörn – för att bistå med allehanda transporter – finns Åkericentralen Alingsås.

Uppdraget består i att bygga ut E20 till en mötesseparerad väg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. För Trafikverkets räkning uppförs nya trafikplatser, en ny bro, en rörbro, samt utförs diverse arbeten på befintliga broar, utförande av tryckledning, opto, kanalisation och bergschakt. Byggtiden sträcker sig fram till juni 2023 och kontraktssumman uppgår till 163 miljoner kronor. Projektchefen Alexander Johansson är den ansvarige på plats och han låter meddela att arbetet går enligt plan.

Som en av många underentreprenörer snurrar Åkericentralen runt i området mest hela tiden. Detta för att svara för byggtransporter in och ut från arbetsplatsen.

– Vi beställer löpande lastbilstimmar vad gäller byggmaterial, bergkross och schakt. Åkericentralen är en pålitlig partner att ha att göra med, snabba och flexibla. Samarbetet funkar mycket bra, säger Alexander.

Mark- & Energibyggarna är ett för gemene man tämligen okänt företag, men man har vuxit kraftigt de senaste åren. Mellan 2013 och 2020 ökade de omsättningen med hela 1278% och idag omsätter man drygt 1,5 miljarder och har över 200 anställda.

– Vi har på kort tid gått från att vara en uppstickare till att bli ett av de ledande anläggningsföretagen i Västsverige. Att vi fortsätter växa är ett kvitto från våra kunder på att vi gör rätt, säger Alexander innan han hastar iväg för ett nytt arbetsmöte i och för att hålla tidsplanen och förse Vårgårda med en säker förbifart.