Under vintern är det lite färre lastningar av släpkärror och då passar vi på att bygga om och bygga ut våra materialfack för att kunna fylla på och ta in fler sorter till våren. Henrik och Lars hjälps åt att bygga de nya fickorna med hjälp av hjullastare och stora ”legoblock”. Det går förstås bra att hämta material hos oss året runt, sorter som går åt lite mer under vintertid är t.ex. sandninsflis för att sanda vägar, gång- och cykelbanor. Även väggrus kan vara bra att hämta en kärra eller två om du har en grusväg eller gårdsplan som blir full med hålor på grund av vintervädret. Välkommen upp till oss!