Från och med 1 november 2020 skall alla som producerar, transporterar, eller behandlar farligt avfall rapportera sina anteckningar. Anteckningarna skall redovisas till Naturvårdsverkets digitala avfallsregister. Anledningen till detta är att Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall och dess väg genom landet.

Vi kan erbjuda dig som kund en helhetslösning vad gäller transport, mottagning och rapportering av er del till avfallsregistret.

För att vi skall kunna bistå er (som producent) med rapporteringen till avfallsregistret krävs att ni fyller i en fullmakt. Därefter sköter vi er del i detta, för att ni skall uppfylla kraven enligt Naturvårdsverkets nya regler kring spårbarhet av farligt avfall. Vid avslutad körning och rapportering kommer kvittensen för varje lass i form av ett avfalls id att stå noterat på fakturan från oss.