Det nya året har precis börjat och vi jobbar med att avsluta det tidigare. 2016 har varit ett spännande och intressant år för Åkericentralen. Många förändringar har skett, en del har redan rotts i land, andra kommer ske under längre tid och de får vi se resultatet av under 2017.

 

Åkericentralen köper in containers och flak

Under december kom första leveransen av våra sprillans nya, egna, containers till oss på Sävelund. Tidigare har vi använt oss av hyrcontainers men önskar att under 2017 kunna utveckla området miljöhantering och då också använda oss av egna containers och flak.

I och med Åkericentralens arbete med att förnya och uppdatera sin grafiska profil så har vi valt att måla de nya containrarna i en av våra profilfärger: röd. Den nya loggan kommer förstås också att få synas.

 

Större tomt ger fler möjligheter

Företaget växer bokstavligt talat och då behöver även markytan utökas. Under förra året blev det klart med köp av en ny tomt i anslutning till den befintliga. Det är marken från Åkericentralen och ut mot väg 1890 som så småningom ska bli den nya delen. Arbetet med att fylla upp och bygga bullervall kommer att påbörjas under året.

Planen med den nya tomten är bl.a. att bygga en ny infartsväg och därmed underlätta för kunder att hitta till oss samtidigt som vi skapar ett nytt läge för exponering.

 

Åkericentralen växer och etablerar sig i Gråbo

Som ytterligare en del i växandet tar vi klivet utanför Alingsås kommun och etablerar oss i Gråbo, där i Ekebackens Transports lokaler på Gråbo Industriväg 1. I nuläget kommer vi inte ha någon personal stationerad där men vi kommer att ha tillgång till möteslokal och även där exponeringsmöjligheter.

 

Den nya profilen växer fram

De flesta projekt sker inte i en handvändning och under det här året kommer vi fortsätta arbetet med vår nya profil. Det innebär att nyinköp av fordon ska lackeras i Åkericentralens blå fordonsfärg och befintliga fordon ska få sig en uppfräschning med ett dekalpaket som gör att trots olika färger på lack kommer det finnas en röd tråd och en del kännetecken på bilarna.

Både Åkericentralens nya logga och även bilens internnummer kommer finnas synligt. Arbetet med stripningen av bilarna har redan börjat och ska vara klart senast semestern 2017. Våra flyttbilar har fått ett helt annat utseende, en hel skåpsida i blått med nya loggan i vitt – snyggt och väl synligt!

 

Detta var lite kort och gott om vad som sker här. Vi ser fram emot fortsatt utveckling 2017, hoppas ni hänger med!