Vid Åkericentralens årsstämma avtackades Hans-Lennart Raask som varit styrelsens ordförande de senast fyra åren. Hans-Lennart har bidragit med mycket under sina år på posten. Det som är mest visuellt för alla är den nya profileringen som arbetas fram under denna tid. Hans-Lennart lämnar nu över ordförandeposten till Tomas Eklöf.

”Jag blev mycket hedrad när jag blev tillfrågad om eventuellt intresse att ta över ordförandeklubban i Åkericentralen och efter att träffat delägare och satt mig in i företagets ekonomi så känns det nu riktigt bra att få möjlighet att leda styrelsen i ett väldigt välskött bolag.

Det jag tror mig kunna bidra med är bland annat att hjälpa till med de utmaningar och möjligheter som ökade krav på digitaliseringen medför, detta är ett arbete som är påbörjats och som kommer att få avgörande betydelse för en fortsatt positiv utveckling av Åkericentralen. Jag vill passa på att tacka samtliga delägare för förtroendet och ser med stor tillförsikt fram emot de kommande åren. ” Tomas Eklöf.

Vi tackar Hans-Lennart Raask för sin tid och engagemang hos oss, samtidigt som vi hälsar Tomas Eklöf varmt välkommen!

På bilden syns Tomas Eklöf, Hans-Lennart Raask och årsstämmans ordförande Ronny Johansson