Våra storsäckar är perfekta att använda, där framkomligheten eller ytan är begränsad och då avfallet i fråga inte fyller en hel container. Säckarna finns i två storlekar, 1 respektive 2 kbm. Köp och ha dem i lager för användning vid behov! Bra för sortering av avfall, gynnsamt för miljön och bättre för plånboken. Vi erbjuder fast pris med zonindelning.

Enkelt tillvägagångssätt: Köp säck/säckar. Fyll med avfall. Boka hämtning på tel 0322-159 20 eller via mail: order@akericentralen.com.

Innan säckarna blir för tunga, tänk på att flytta dem ca 8-10 meter från gatan så att vi når dem från kranbilen. Farligt avfall, som vitvaror, elektronik, tryckt virke, däck, ljuskällor, batterier, kemikalier och färg får inte läggas i säcken. Den får heller inte överfyllas (1 kbm – ej över kanten, 2 kbm – ska kunna förslutas). Maximalt antal säckar per transport är åtta stycken. Man kan givetvis också beställa fyllda storsäckar för direktleverans av exempelvis sand, jord, flis – se hela vårt sortiment under rubriken Gården.