Anläggningen – grus, jord och schakt är något vi på Åkericentralen väl. Här syns ett anta fordon in full action