På uppdrag av R&R Markentreprenad finns Åkericentralen Alingsås med som en central partner vid byggnationen av ett nytt bullerplank längs med Lexbyvägen i Partille. Ett jobb som erhölls tack vare tidigare goda insatser i samband med ett liknande projekt i Alingsås.

Det aktuella projektet i Partille handlar om att byta ut ett gammalt bullerplank mot ett nytt och modernt sådant. Totalt pratar vi om 640 meter, och arbetet startade upp i januari och ska vara klart i slutet av april. Arbetet utförs av Stockholmsföretaget R&R Markentreprenad AB på uppdrag av Trafikverket, och som platschef verkar Anders Rådberg. Till sin hjälp har han och hans kollegor bland annat anlitat Åkericentralen i Alingsås, och förklaringen till det står att finna i ett tidigare liknande och lyckat samarbete – då i Alingsås.

– Jag anlitade dem, när vi skulle bygga ett bullerplank längs med järnvägen genom hela Alingsås för drygt tre år sedan, berättar Anders.

– Vi var väldigt nöjda med Åkericentralen och deras insatser i det projektet, varför det kändes helt naturligt att tillfråga dem när det gällde Partilleprojektet.

Åkericentralens insatser består bland annat av att tillhandahålla och tömma containrar, inhyrning av grävare och hjullastare, slyröjning samt ta markprover för att klassificera massor innan tippning. Likaså svarar man för transporterna av de nya bullerplanken som tillverkas i Rosersberg i Stockholmstrakten.

– Vi är mycket nöjda med Åkericentralen. De är smidiga att ha att göra med, har en hög servicenivå och är självgående – bra grejer och bra folk, helt enkelt. Sedan är det en fördel att de har många olika tjänster under ett och samma paraply, vilket underlättar samarbetet, avslutar en nöjd platschef.