För tillfället håller Skanska på att bygga ett nytt äldreboende i stadsdelen Brogården i Alingsås. För att effektivisera logistiken fungerar Åkericentralen som en samlastningsenhet för transporter enligt en fastlagd leveranskalender.

– På detta sätt minimerar vi in- och uttransporterna till byggarbetsplatsen, vilket borgar för en förhöjd säkerhet, mindre miljöpåverkan samt en ökad effektivitet, säger Lars Stigberg, produktions- och platschef vid Skanska.

Projektet i fråga går under namnet Villa Brogården och består av 80 lägenheter med Vardaga Äldreomsorg som beställare och ansvariga för drift av verksamheten. Byggnaden ska stå färdig i början av 2022. Då Villa Brogården byggs med högt ställda hållbarhetskrav – ambitionen är bland annat att byggnadens energianvändning ska ligga 80 procent under Boverkets riktlinjer – så har även transportdelen satts under lupp, varför DHL, såsom ett av Sveriges ledande transportföretag, fått i uppgift att svara för samordningen. DHL har i sin tur engagerat Åkericentralen som en samlastningsenhet. Det innebär att allt inkommande gods ”landar” hos Åkericentralen på Sävelund för att sedan levereras ut till projekten enligt en av Skanska fastlagd leveranskalender.

DHL undersökte vilka aktörer som fanns i Alingsås närområde som kunde erbjuda lagring och leverans på avrop. Då DHL har tydliga krav på sina underleverantörer, vilket innebär ordning och reda i allt från hantering av gods till hur chaufförerna är klädda för uppdragen, och där uppfyllde Åkericentralen DHLs kravställning. Likaså uppger de att Åkericentralen har en proffsig attityd och ett mycket bra bemötande.

I skrivande stund pågår leveranser av kök och dörrkarmar enligt ett 10-veckorsschema och enligt Lars Stigberg fungerar transporterna alldeles utmärkt.

– För oss finns bara fördelar. Vi slipper en massa ”onödiga” transporter och vi kan samordna leveranserna i de respektive enheterna med såväl rörmokare som elektriker för att få ett bra flöde i processen. Istället för tre bilar med släp så kommer bara en, vilket är perfekt, säger Lars.

Tilläggas kan att Åkericentralen faktiskt fanns med på ett hörn redan i början av byggprocessen vad gäller schakt, markarbete och materialtransporter in och ut.