Bilparken innehåller godsbilar av olika storlekar lämpar sig till gods- och budtransporter