Har ni lagt märke till nya loggor på några av våra bilar?

JCT AB och Fraktad AB är två ”nygamla” filurer, nämligen Johan och Anders från AJL Åkeri som numera delat upp åkeriet i två inriktningar. Johan fokuserar på asfalt under vår-sommar-höst men även lite grus- och schaktkörningar emellanåt. Anders och hans bilar tar hand om containertransporter med långvagn samt liftdumper och flak. Det blir många bilar att hålla ordning på, så en uppdelning känns bara positivt och gör åkerierna ännu vassare på sitt område tror vi.

Bilarna håller på att en efter en svida om till ny kostym, från AJL’s vita till Åkericentralens blå profilfärg. Grymt snyggt!