Kontakt – Hanna Gärdnér Receptionist/ordermottagare Containerhantering, gods, flytt och lagerhotell Direktnummer: 0322-73 697