Under snart sex månader har Åkericentralen fungerat som en nära logistikpartner till närmsta grannen NKT HV Cabels AB i samband med utbyggnaden av deras produktionsanläggning. Ett samarbete som byggt på nära dialog, effektiva lösningar och ett flexibelt upplägg.

Kort bakgrund. NKT HV Cabels (som i grunden är ett danskt bolag) tillverkar högspännings-, mellanspännings- och lågspänningskablar samt tillbehör för leverans över hela Världen. En av deras tillverkningsanläggningar ligger på Sävelund i direkt anslutning till Åkericentralen. Nyligen vann företaget två stora leveransprojekt – faktiskt de största de någonsin fått, historiskt sett. I samma veva beslutade koncernen att flytta delar av sin produktion i Tyskland till just Alingsås. Nu var goda råd dyra…

– Utöver att klara de befintliga leveranserna ihop med de nyligen vunna upphandlingarna, så skulle vi dessutom erbjuda plats för att ta emot nya produktfamiljer från Tyskland. Fabriken måste byggas ut, det säger Philip Carlefrid, Head of Supplychain vid anläggningen i Alingsås. Sagt och gjort. Vid årsskiftet sattes spaden i jorden av byggentreprenören BRA och till sommaren ska allting vara klart för inflyttning. För att kunna säkerställa leveranserna och logistiken i övergångsskedet knöts ett nära samarbete med Åkericentralen.

– Vi känner dem sedan tidigare och vet att de kan leverera, säger Philip.

Åkericentralens roll har varit att dels hjälpa till med att flytta delar av inkråmet i den befintliga anläggningen för att kunna bygga upp tillfälliga outsourcade lagerenheter, dels sköta transporterna mellan vår fabrik och tillfälliga lokaler samt övriga lokala leverantörer. Utöver transportdelen har Åkericentralen även varit behjälpliga med att röja mark kring utbyggnaden för att göra plats för en stor gårdsplan.

– Vi är jättenöjda med deras insatser. Vi har haft en nära dialog och varit flexibla och snabbfotade för att hitta ett effektivt upplägg. Betänk att när allting är på plats, så kommer vi att öka vår omsättning två gånger om, varför man förstår digniteten av projektet och innebörden för Alingsås som ort, säger Philip Carlefrid och avslutar med:

– Tack till våra goda grannar på Sävelund!