Sedan bara några veckor tillbaka är Kalle Wengefelt ny delägare hos Åkericentralen i Alingsås med sin asfaltslastbil. Det efter en kortare tids ”provkörning” som föll väl ut för båda parter.

– Det känns bra. Solidariskt och rättvist och med goda möjligheter för mig att få körningar vintertid, då det är lite tuffare. Lägg därtill en minskad administration och en ökad trygghet och valet var rätt enkelt, säger Kalle.

Lastbilen i fråga används till övervägande delen för asfaltskörning och det är en modifierad fyraxlad Volvo med lastväxlare och med en lastkapacitet upp till 17,5 ton, vilket är att betrakta som en väldigt god kapacitet. Till bilen kan ett treaxlat släp kopplas. Asfaltsflaket är utrustat med två långa armar (asfaltssprider) som gör att asfalten kan ”skruvas” ut i strängar i stället för att bara tippas av, vilket gör ekipaget tämligen unikt i Åkericentralens fordonsflotta då det faktiskt är en av få i sitt slag.

– Lastbilen är radiostyrd, vilket gör att chauffören med precision kan manövrera både bilen och de nämnda tipparmarna stående vid sidan av, förklarar Kalle.

Satt att köra bilen är Kalles mycket duglige medarbetare Jonas Helmersson, eftersom Kalle själv har fullt upp med den egna verksamheten i CJW Entreprenad som är ett Fåglumbaserat företag som arbetar med alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Det innebär allt från schakt, dränering, enskilt avlopp och asfaltsläggning till slutlig finplanering såsom plattsättning, murar och trädgårdsdesign.

På Åkericentralen i Alingsås är man givetvis också mycket nöjda med ”nyrekryteringen”.

– Vi välkomnar både Kalle och Jonas till Åkericentralen Alingsås. Kul att växa med lite nytt ”blod” på samma gång som vi breddar vår fordonsflotta, säger Madelen Caesar.

Kalle Wegnefelt, till vänster i bild, är ny delägare i Åkericentralen Alingsås och Jonas Helmersson rattar den aktuella asfaltsbilen.