Vid senaste stämman valdes Mikael Hansson till ny ordförande i Åkericentralen Alingsås efter Tomas Eklöf. Mikael brinner för utvecklings- och förändringsarbete och ser fram emot att få vara med i utformandet av Åkericentralens framtidsvisioner.

– Åkericentralen har ett mycket starkt varumärke. Det är ett extremt välmående och välskött bolag med lång historik och fina anor, och det är en ynnest att få bli en del av denna organisation, säger Mikael.

– Jag vill verkligen vara med och utveckla och förändra bolaget in i framtiden.

Mikael Hansson är nyss 50 år fyllda och är sedan drygt två och ett halvt år verksam som VD för det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås. Dessförinnan verkade han inom Bergman & Beving-sfären såsom bland annat VD för Skydda i knappt tio år och i ett antal ledande säljfunktioner inom Luna under lika lång tid. Utöver sitt ordförandeskap i Åkericentralen Alingsås är han också styrelseordförande i Storecon och styrelseledamot i Fastighets AB Viskaholm. I grund och botten är Mikael byggnadsingenjör, men till detta har han adderat allehanda ledarskaps- och försäljningsutbildningar. Sammantaget står han väl rustad för att anta utmaningen att leda styrelsen i Åkericentralen Alingsås.

Vilken typ av ledarskap får vi då se?

– Jag har en genuin tro på varje människas inneboende kraft. Det gäller att släppa fram den kraften i varje enskild individ. För mig gäller platta organisationer med stor frihet under ansvar och jag ser mig i en coachande roll.

Vad vill du utveckla och förändra i Åkericentralen Alingsås?

– Mycket är bra, men jag vill ytterligare stärka varumärket gentemot den breda allmänheten. Sedan vill jag utveckla medlemsnyttan och bolagets erbjudande och även utveckla nya ben som ligger inom ramen för vår kärnverksamhet.

Vilka utmaningar ser du framför dig?

– Att vi verkar i en tuff och konkurrensutsatt bransch i en, som det ser ut just nu, vikande konjunktur.

Vad har du ägnat din första tid åt?

– Att lyssna av medlemmar, åkare, personal och ledningen för att lära mig branschen och försöka förstå dess villkor. Nästa steg är att tillsammans med styrelsen och ledningen staka ut framtidens riktning.

Vad är dina initiala reflektioner?

– Att bolaget är välskött och består av många kompetenta medarbetare och att vi har väldigt nöjda kunder.

Vem är Mikael Hansson, när han inte är på jobbet?

– Som tidigare nämnts, nyss 50 fyllda. Bor i Alingsås med min familj, som består av min fru och två söner – 18 och 15 år. Jag älskar hav och fjäll. Familjen har en båt i Mjörn och en i havet, och jag tycker mycket om att åka skidor och uppleva naturen och vidderna i fjällen.

Lycka till med ditt uppdrag!

– Tackar! Det ska bli grymt kul!