2021 blir året då vi på Åkericentralen på allvar tar steget in i Vårgårda – något som känns oerhört kul. Året har rivstartat med två mycket spännande projekt. Inte minst med den fortsatta byggnationen av E20, under namnet Förbifart Vårgårda.

Här har Åkericentralen blivit engagerade av Mark- & Energibyggarna i Göteborg AB, som svarar för entreprenaden av denna etapp. Sträckan i fråga går från Doggy i söder till Rasta i norr och byggnationen beräknas pågå i två år med uppstart i slutet av januari 2021.

– Givetvis en affär som vi är mycket glada och stolta över då flera av oss bor i Vårgårda, säger Madelen Caesar på Åkericentralen.

Det andra just påbörjade projektet är byggnationen av en ny förskola på Fagrabo Ängar precis utanför centrala Vårgårda. Här har Åkericentralen blivit engagerade av Skanska att svara för bland annat materialtransporter in och ut vid anläggningsarbetet, kranbilstjänster och diverse leveranser när själva byggnationen kommer igång. Projektet rullade igång efter årsskiftet och skolan, som omfattar sex avdelningar, beräknas stå färdig i januari 2022.

Åkericentralen har hjälp oss mycket under många år på projekt runt om i regionen. Senast var det bland annat vid byggnationen av Sjöstaden och ett nu pågående projekt på Brogården, varför det känns kul att vi nu tillsammans tar oss an Vårgårda, säger Tobias Andersson, arbetsledare på Skanska

– Åkericentralen är serviceinriktade och mycket flexibla, om det skulle uppstå några brådskande förändringar i processen, varför vi gillar att jobba med dem.

Åkericentralen är engagerade i två större projekt i Vårgårda för tillfället – byggnationen av Förbifart Vårgårda, som symboliseras av bilden ovan, samt byggnationen av en ny förskola på Fagrabo Ängar ihop med Skanska, som på bilden representeras av Tobias Andersson och Anders Johansson.