På uppdrag av Watersystem Sverige AB lagerhåller Åkericentralen i Alingsås ett antal minireningsverk i betong för snabb utleverans i närområdet. Och vi pratar om pjäser på över fem ton, som ska lyftas på plats ute hos en kund, som är i behov av ett reningsverk.

– Åkericentralen är fantastiska. De är extremt lösningsorienterade, tydliga och noggranna. En av de bästa vi har att göra med, säger Eddie Enell – logistikansvarig vid Tranås Cementvarufabrik, som på uppdrag av dotterbolaget Watersystem tillverkar de aktuella reningsverken och sedan ombesörjer transporterna av aktuella verk ut till beställare runt om landet.

Reningsverken i fråga går under beteckningen WSB Clean och är ett beprövat och högeffektivt biologiskt/kemiskt minireningsverk i betong, anpassat för det nordiska klimatet.

Beställare är allt som oftast en gräventreprenör som på uppdrag av en privatperson eller ett företag är i behov av ett nytt reningsverk eller behöver ersätta ett gammalt uttjänt dito. Ibland är det inplanerade jobb, medan det i vissa fall är akuta åtgärder som måste vidtas. Åkericentralen lagerhåller därför uppemot fem standardreningsverk för snabb utleverans. Minireningsverken väger 5,3 ton, varav bara bottendelen står för 3,8 ton.

– Verken är så tunga att gräventreprenören oftast behöver hjälp med att lyfta dem på plats i gropen ute hos kund. Man har helt enkelt inga maskiner eller utrustning för att klara dessa lyft själva, förklarar Eddie.

För att få allting att flyta handlar det till stor del om dialog vad gäller leveransadress, faktiska förutsättningar på den aktuella platsen, rätt märkning, exakta leveranstider med mera.

– Jag samråder med Åkericentralens transportledning och det funkar fantastiskt bra. Jag har även direktkontakt med chaufförerna i vissa fall – och de är grymma… Inget lämnas åt slumpen, säger en nöjd Eddie Enell.