Anläggning – grus, jord och schakt. Vi har materialtransporter som lämpar sig för detta.